• For mere info RING på tlf.: 86 24 84 00

Køleskabe & frysere

 

Indretningen af et storkøkken kan have stor betydning for energiforbruget. Det er vigtigt at vurdere antallet af køle- og fryseskabe ud fra hvilket behov, der er for opbevaring af fødevarer og ved hvilken temperatur fødevarerne skal opbevares, så kapaciteten hverken er for lille eller for stor. I nogle tilfælde, kan der være så stort et kølebehov, at det kan være rentabelt med et kølerum til lager/opbevaring.

 

I nogle køkkener kan der være behov for et særligt nedkølings- og indfrysningsudstyr, fordi mængden af varme madvarer der skal nedkøles er stort. Det kan f.eks. være blæstkølere, kipgryder med indbygget vandkøling, særlige vandbade mv. afhængigt af fødevaretypen. Stilles varme madvarer direkte i et almindeligt køleskab kan det ud over at påvirke temperaturen på de andre fødevarer i skabet og udgøre en sundhedsrisiko, også have store energimæssige konsekvenser.

Find flere gode råd til indretning, adfærd og energirigtige køle- og fryseinvesteringer, der kan gøre dit køkken mere rentabelt.

Med energirigtig adfærd kan I sikre, at køleskabe og frysere fungere så energirigtigt og energieffektivt, som muligt.

Sørg altid for, at køleskabe og frysere har den rigtige indstilling og placering. Hvis temperaturen i et køleskab for eksempel er blot en grad for lav, kan elforbruget stige med ca. 5%. Hvis temperaturen i fryseren er en grad for lav, kan det betyde at elforbruget stiger med ca. 2-3%.

GODE RÅD OM ADFÆRD:

 

1. Tjek eventuelt temperaturen i dine køle- og fryseskabe med et ekstra termometer, så du sikre at displayet viser den rigtige temperatur.

 

2. Sluk altid for køle- og fryseskabe, hvis der ikke er fødevarer i det i weekenden, ferier eller lignende. OBS: Husk at lade døren stå på klem, når det er slukket.

 

3. Anvend altid kun store køle- og fryserum, som ”fjernlager”. Åbning af døren til et køle- eller fryserum flere gange om dagen, er nemlig en meget stor kilde til et øget energiforbrug.

 

4. Sørg derfor for at have en effektiv arbejdsgang, så døren er åbnet kortest mulig tid.

 

5. Rengør kondensatorer mindst 2 gange årligt eller oftere, hvis den fedter til.

 

6. Vælg altid køle- og fryseskabe med isolerede låger, da det giver store besparelser på elforbruget og samtidig forbedre fødevarernes kvalitet.

 

7. Tø frostvarer op i køleskabet, men sørg for, at rå madvarer er adskilt fra varmebehandlede fødevarer både under optøning og opbevaring.

 

8. Husk altid at slukke lyset i køle- og fryserum eller få monteret en automatisk tænd-/slukkefunktion.

 

9. Sørg for en effektiv køling med god luftcirkulation om varerne i køleskabet, så de køles hurtigt ned.

 

10. Undgå derfor også af skabet overfyldes, og at der ikke står varer direkte i bunden af skabet.

 

11. Nedkøl varme madvarer i særligt nedkølingsudstyr inden det lægges på køl eller frost. Ud over, at nedkølingen går hurtigere undgås også, at andre madvarer i skabet bliver for varme.

 

12. Tildæk madvarer i skabet. Utildækket mad afgiver fugt til luften, og det kan give tilisning af fordamperen og dermed forøget energiforbrug.

GODE RÅD OM INDRETNING:

 

1. Indret køkkenet, så alle køleskabe og frysere har god isolering af både kabinettet og af døre/ låger.

 

2. Undgå apparater med glaslåger eller åbne displaykabinetter.

 

3. Indret køkkenet, så køleskabe og frysere ikke placeres lige op ad eller i nærheden af områder med stor varmepåvirkning fra f.eks. kogesektioner, ovne og opvaskemaskiner eller i områder med direkte sollys.

 

4. Køleskabes og fryseres energiforbrug stiger med rumtemperaturen i det lokale, som de står i.

 

5. Sørg for, at der er god luftcirkulation foran og over køleskabet, så luften kan cirkulere frit. Ved indbygning af køle- og fryseapparater er det vigtigt, at der er tilstrækkelig luftcirkulation, til at kondensatoren kan komme af med varmen.

 

6. Anvend køleskabe og frysere (vertikale skabe eller køleborde) som nærlager i arbejdsområdet. Hvis der er behov for mere lagerplads, så brug et køle- eller fryserum som fjernlager.

 

7. Køle- og fryserum bør kun anvendes som fjernlager. Ellers bliver energiforbruget for stort på grund af mange og lange perioder med åben dør ind til kølerummet.

 

8. Opbyg køle- eller fryserum med god isolering. Lav afskærmning med plastlameller i døråbningen, som kan reducerer I mængden af varm luft, der kommer ind i kølerummet, når døren åbnes.

 

9. Opbyg køleanlægget, så kondensatoren er placeret køligt, evt. udendørs, hvis det er muligt.

 

10. Indret køkkenet, så det er nemt at komme til at rengøre kondensatoren. Den skal rengøres mindst et par gange om året, for at apparatet fungerer effektivt.

 

11. Indret køkkenet med energieffektive professionelle køleskabe og frysere. De har en bedre holdbarhed og en større kølekapacitet end husholdningskøleskabe og semiprofessionelle apparater.

 

12. Overvej, hvis der skal anvendes flere køleskabe, om det ene kan være et svaleskab. Et svaleskab bruger mindre energi, da temperaturen i skabet er 10 °C i stedet for 5 °C. De fleste grøntsager opbevares bedst ved 10 °C.

Kilde: Energistyrelsen

VIL DU OGSÅ I GANG MED AT FANGE FRÅSERNE?

 

Kontakt Energikonsulent, Lars Janke, KEN STORKØKKEN A/S 
ved at klikke HER eller ring direkte på: 86 24 84 00.