• For mere info RING på tlf.: 86 24 84 00

Udsugning og ventilation

 

I ethvert storkøkken er der behov for ventilation for at sikre et godt indeklima og acceptable arbejdsforhold. Ventilationens formål er at fjerne overskudsvarme og skadelig luftforurening fra stegeprocesser mv. Elforbruget til ventilation storkøkkenet kan udgøre optil 10 % af køkkenets elforbrug.

 

Der kan derfor opnås store besparelser på forbruget til udsugning og ventilation, hvis emhætter og ventilation kun kører, når der er behov for det, og hvis udsugning og ventilation er tilpasset behovet. Der skal hverken være for meget eller for lidt ventilation og udsugning. Er der for stor luftudskiftning, kan elforbruget og ikke mindst varmeforbruget i køkkenet blive meget større end nødvendigt, og er luftudskiftningen for lille, kan det give indeklima- og sundhedsproblemer.

 

Det er dog vigtigt, at ventilationsanlæg og udsugning kører, som det skal.

 

GODE RÅD OM ADFÆRD:

 

1. Sørg for, at ventilation og emhætter kun kører, når der er behov.

 

2. Sluk altid for ventilationen om natten

 

3. Skru ned for intensiteten på anlægget, når der ikke er så stort behov.

 

4. Tænd først for emhætter over kogeborde og stegeborde mv., når l skal bruge apparaterne.

 

5. En emhætte bruger cirka 1½ gange mere el på højeste trin end på laveste.

 

6. Skru først op på højeste trin, når det oser eller damper.

 

7. Sørg for regelmæssigt tilsyn af ventilationsanlægget.

 

8. Rengør fedtfiltret i emhætten jævnligt - cirka en gang om ugen eller efter behov.

 

9. Overvej at indgå en aftale om regelmæssige service- eftersyn af ventilationsanlægget.

 

 

 

GODE RÅD OM INDRETNING:

 

1. Indret køkkenet med et behovsstyret ventilationsanlæg, der både suger luft ud af køkkenet og indblæser frisk luft (kaldet balanceret ventilation). Med korrekt dimensioneret balanceret ventilation sikres det, at der tilføres tilstrækkeligt med erstatningsluft til køkkenet.

 

2. Sørg for, at ventilationskanalerne er tilstrækkeligt store og har så få og bløde bøjninger som muligt, så unødvendige tab undgås.

 

3. Undgå tynde aftræksslanger og fleksslanger. I både tynde aftræksslanger og fleksslanger er energitabet stort.

 

4. Den udsugede luft skal erstattes med frisk udeluft, som skal indblæses tempereret og tilføres støj- og trækfrit til opholdsområderne for køkkenpersonalet. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at tilføre køling. Erstatningsluften bør udgøre cirka 95 % af den samlede mængde udsugningsluft. Erstatningsluft må ikke komme fra restaurant område eller andre indendørs områder.

 Kilde: Energistyrelsen

VIL DU OGSÅ I GANG MED AT FANGE FRÅSERNE?

 

Kontakt Energikonsulent, Lars Janke, KEN STORKØKKEN A/S 
ved at klikke HER eller ring direkte på: 86 24 84 00.