• For mere info RING på tlf.: 86 24 84 00

opvaskemaskiner

 

Der kan opnås store energi- og vandbesparelser ved at vælge en energieffektiv og vandbesparende opvaskemaskine til storkøkkenet. Men der er også besparelser at hente blot ved en ændret adfærd i opvasken.

Hvis du vil fange vaske-fråserne i dit køkken er det vigtigt at have en god adfærd i forbindelse med opvasken, da I kan opnå store besparelser ved at sørge for, at f.eks. tankmaskiner kun er tændt, når der skal vaskes op, og ved at samle opvasken og vaske op i en kontinuert proces, da det kan have stor betydning for energiforbruget til opvask.

 

Der findes overordnet to typer af opvaskemaskiner.

 

1. Tankopvaskemaskiner

 

2. Friskvandsmaskiner

 

Tankopvaskemaskiner kan inddeles i tre kategorier:

 

1. Tunnelopvaskemaskiner (entanks- og flertanksmaskiner)

 

2. Hætteopvaskemaskiner

 

3. Underbordsmodeller

 

Tankmaskiner tager en større mængde vand ind i en tank i maskinen ved opstart. Denne vandmængde anvendes til opvask af et vist antal kurve, hvorefter vandet udskiftes. For hver kurv, der vaskes op, tilføjes nogle liter rent varmt vand, som anvendes til det sidste varme skyl. Opvasketiden pr. kurv er meget kort for tankopvaskemaskiner (1½ - 5 minutter).

 

Professionelle opvaskemaskiner af friskvandstypen fungerer i princippet som en husholdningsopvaskemaskine. Maskinerne indtager friskt vand til hver opvask, og opvasketiden er derfor også længere end for tankmaskiner. Som hovedregel skal opvasken i storkøkkener, af hensyn til hygiejnen, udføres med en temperatur på sidste hold skyllevand på mindst 80 °C. Men dette kan i nogle tilfælde fraviges.

GODE RÅD OM ADFÆRD:

 

1. Tankmaskiner, der bare står og venter, har et stort varmetab. Sørg derfor altid for, at maskinerne er slukket eller i hviletilstand med reduceret temperatur i vandtanken på tidspunkter, hvor de ikke er i brug.

 

2. Tænd ikke tankopvaskemaskinen om morgenen, men først i passende tid, før der skal vaske op.

 

3. Sluk maskinen, når sidste hold opvask er kørt. Lad ikke tankmaskiner stå tændt om natten.

 

4. Nedsæt temperaturen på sidste skyl, når hygiejnekravene gør det muligt (f.eks. i børneinstitutioner og leve og bo-miljøer).

 

5. Saml opvasken og vask op i en kontinuerlig proces.

 

6. Fyld kurvene helt op.

 

7. Anvend koldt vand til forskyl. Koldt vand til forskyl sparer energi og giver en bedre opvaskekvalitet, fordi det medvirker til at fjerne proteiner, så de ikke i den efterfølgende opvask brænder fast på servicet.

 

8. Sluk udsugningen på tankmaskinen, når der ikke er behov herfor, og luk hætten på hætteopvaskemaskinen.

 

9. Skyl ikke servicet af, før I sætter det i opvaskemaskinen, hvis I har en friskvandsmaskine. Moderne opvaskemaskiner kan sagtens vaske rent, selvom I kun skraber maden af tallerknerne.

 

10. Fyld opvaskemaskinen helt op, inden I sætter den i gang.

 

 

GODE RÅD OM INDRETNING:

 

1. Vælg en opvaskemaskine, der passer til køkkenets størrelse og funktion.

 

2. Vælg én tunnelopvaskemaskine til de helt store køkkener, én hætteopvaskemaskine eller én underbords-tankmodel til store køkkener og én eller to professionelle opvaskemaskiner med indtag af frisk vand til hver opvask til små køkkener, hvor det er acceptabelt, at opvasken tager lidt længere tid.

 

3. Indret evt. med to professionelle friskvandsmaskiner (underbordsmodeller) frem for én tankmaskine afhængigt af køkkenets behov. Friskvandsmaskiner bør kun anvendes i køkkener med et begrænset opvaskebehov. Friskvandsmaskiner skal være med dampkondensator og med 80 °C varmt vand i sidste skyl. Placer friskvands-maskiner cirka 40 cm over gulvet.

 

4. Overvej allerede fra starten, om en tunnelopvaske maskine er den bedste løsning. Tunnelopvaskemaskiner er den dyreste, men også den mest energirigtige løsning i forbindelse med de helt store køkkener, men de kræver en del plads.

 

5. Indret køkkenet, så tankmaskiner kan tilsluttes varmt vand fra bygningens varmtvandsanlæg. Det reducerer energi forbruget og afkorter opvarmningstiden for maskinen. Varmtvandstilslutning er især en god idé, hvis det varme vand opvarmes med solvarme, fjernvarme eller naturgas. Hvis vandet er elopvarmet, er der ingen energimæssig fordel ved varmtvandstilslutning.

 

6. Sørg for at indrette køkkenet med hætteopvaskemaskiner og tunnelopvaskemaskiner med varmegenvinding. I kan spare meget ved at have varmegenvinding både på udsugningsluften og på afløbsvandet.

 

7. Husk, at det ved tilslutning af varmt vand er vigtigt at placere opvaskemaskinen med kortest mulig afstand til varmtvandsbeholderen.

 

8. Indret køkkenet, så der er passende udsugning ved opvaskemaskiner.

 

9. Indret køkkenet med tilstrækkelig afsætningsplads til opvask og fyldte kurve, der er klar til at komme i opvaskemaskinen. For tankopvaskemaskiner fås den mest energieffektive opvask ved at samle opvasken og køre et større antal kurve igennem maskinen i en kontinuert proces.

 

10. Sørg for, at opvaskepladsen er adskilt fra de områder, hvor der laves mad, og at den er placeret praktisk, i forhold til hvor det snavsede service kommer ind i køkkenet.

 

11. Få professionel rådgivning til jeres opvaskefunktion fra en kompetent leverandør, som har speciale inden for projektering af opvask i storkøkkenet.

 Kilde: Energistyrelsen

VIL DU OGSÅ I GANG MED AT FANGE FRÅSERNE?

 

Kontakt Energikonsulent, Lars Janke, KEN STORKØKKEN A/S 
ved at klikke HER eller ring direkte på: 86 24 84 00.